KÖPEKLERDE KALP YETMEZLİĞİ

Kalp yetmezliği bir hastalık değil bir sendromdur. Kalp yetmezliği; dinlenme ya da egzersiz sırasında organizmanın metabolik ihtiyaçlarını karşılayabilmede kalp fonksiyonlarının yetersizliği olarak da tanımlanır.Klinikte ise kalp yetmezliği çoğunlukla orta ve ileri yaştaki hayvanlarda gözlenir.

Sol Kalp Yetmezliği

Sol ventrikül yetmezliği, mitral regurgitation gibi sebeplerden dolayı kanın kalbin sol ventrikülünden pompalanamadığı durumlarda olur.Böylece kan, önce sol atriumda sonra ise pulmoner venada birikir.Oradan da akciğere ve trachea ya gittiği için primer olarak akciğer sorunlarına sebep olur.Akciğerlerde ödem olur ve öksürükle karakterizedir.

Sağ Kalp Yetmezliği

Sağ ventrikül yetmezliği,triküspital regurgitasyon sonucu kanın, kalbin sağından akciğere pompalanamamasından kaynaklı olarak önce sağ atrium sonra sistemik ve portal venalarda birikmesinden dolayı olur.İneklerde vena jugularis büyümesi de gözlenir.Karaciğer büyür ve ağrılıdır.Asites,ve deri altı ödemle karakterizedir.

Kalp yetmezliğinin %67’sinden koroner kalp hastalığı sorumludur.

Kalp Yetmezliği Klinik Bulguları

 • Öksürük;sol kalp yetmezliğine bağlı gelişir.
 • Asites;ödem;sağ kalp yetmezliğine bağlı gelişir.
 • Halsizlik ve senkop;akut kalp yetmezliğine bağlı gelişir.
 • Egzersiz intolerans;egzersiz sırasında dokuların artan oksijen ihtiyacına ve kalbin yetersiz çalışmasından dolayı gelişir.
 • Mukozalarda siyanoz
 • Kilo kaybı

Bunlara rağmen kalp yetmezliği olan hayvanlar bu belirtilerden çok azını ya da hiçbir belirti göstermeyebilir.

Kalp Yetmezliği Tanısı

 • Kalbin muaynesi;palpasyon,öskultasyon,perküsyon,arteriyel nabız alımı ile yapılır
 • Aritmiler;düzensiz kalp ritimleridir.
 • Gallop sesleri;s3 veya s4 sesleridir.
 • Göğüs radyografisi; pulmoner ödem ve plevral efüzyon belirlenir. Kalp yetmezliğinde göğüs radyografisi incelendiğinde, kardiyovasküler sınır genellikle kaybolmuştur ve kalbin dilate olduğu dikkat çekmektedir.
 • Laboratuar Muaynesi; Köpeklerde LDH’nın kalbin her tarafındaki, CK’nın ise sol ventriküldeki dejenerasyon ve bozukluklarında yükseldiği saptanmıştır.
 • Elektrokardiyografi; Artmış- azalmış kalp frekansı, kalp ritim bozuklukları, mean elektrikal axis (MEA) değişimleri, P veya QRS’in morfolojik değişimleri, ST segment ve T dalga değişimleri kontrol edilir.

Kalp Yetmezliği Tedavisi

Tedavi 3 farklı mekanizması olan ilaçlarla sağlanabilir.

 • 1)Myokardın kasılmasını arttıran ilaçlar(Katekolaminler,Amrinon)
 • 2)Sıvıyı azaltarak kalbin iş yükünü düşüren diüretikler
 • 3)Venöz vazodilatörler kullanarak venöz dönüşü azaltan ilaçlar

Kalp yetmezliği tanısı konan köpeklerin hemen hemen hepsi hayatları boyunca ilaç kullanmak zorundadır. İlaçlar, kalbin işleyişini kolaylaştırarak hayat kalitesini arttırırlar. Yine de kalp yetmezliği çeken köpeklerin 6 ayda bir kontrolden geçmesi gerekir.

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.