Enfeksiyöz canine hepatitis (hepatitis contagiosa canis)

Köpeklerde adenovirus-1 (CAV-1) tarafından oluşturulan oluşturulan ve karaciğer, böbrek ve damarların endotel tabakasını etkileyen bulaşıcı bir enfeksiyondur.

Epidemiyoloji

Etken idrar, dışkı,kan, salya, burun akıntısı gibi tüm vücut salgıları ve artıklarıyla etrafa yayılır. Hasta hayvanlardan direkt temas yada saçılan etkenlerle indirekt temas sonucu oro-nasal bulaşma ile enfeksiyon oluşur.

Etkenin çevre koşullarına dayanıklı olması ve özellikle enfekte olan bir hayvan iyileştikten sonra 6-9 ay boyunca etkeni saçmaya devam etmesi yayılmada önemlidir.

Duyarlılık nasıldır?

Enfeksiyona tüm yaş grubundaki köpekler duyarlı olmasına rağmen özellikle 1 yaşın altındaki köpekler risk altındadır ve ölüme neden olabilir. 2 yaş üzeri köpeklerde genelde klinik belirti olmaksızın seyreder.

Klinik bulgular

İnkubasyon süresi 4-9 gündür.

Perakut: ateş, merkezi sinir sistem bulguları (konvülziyon ve felçler), vasküler kollaps, yaygın damar içi pıhtılaşma ve saatler içinde ölüm görülür.

Akut: 40-41 derecelik ateş, vücudun alt bölgelerinde ödemler, asites, konjunktivitis ve göz yaşı akıntısı  ( sulu), kusma, iştahsızlık, mukozalarda kızarıklık ve kanamalar, damar içi pıhtılaşmalar,lenf yumrularında şişme, ikterus (sarılık),karaciğerde büyüme, piyelonefritis, karın bölgesinde ağrı görülülebilir.

Geç faz: hastaların yüzde yirmilik bir kısmında göz lezyonları olarak anterior uveit ve korneal ödem gelişebilir. Mavi göz (blue eye) sendrom olarak bilinir.

Hastalık genel olarak köpek gençlik hastalığına benzer ancak onun kadar sık görülmez ve gençlik hastalığında mavi göz sendromu yoktur.

Hastalık genelde 3 haftada atlatılır.İyileşen hayvanlar hastalığa karşı ömür boyu bağışık kalırlar.

Teşhis

Klinik bulgular ve kanama süresinin uzaması hastalığı düşündürür.

CAV-1 antikorlarını saptayan ELISA testleri kullanılabilir.

Virus izolasyonu,immunfloresan,PCR kesin teşhiste kullanılabilir.

Karaciğer biopsisinde intranukleer inklüzyon cisimcikleri görülür.

Ayırıcı tanı

Distemper, leptospirozis, solunum sistemi hastalıkları, koagülopati ile seyreden hastalıklardan ayrılması gerekir.

Koruma kontrol

Aşılama korumada önemlidir.

Karma aşılar içinde bulunmaktadır. İlk aşı 9-12 haftalık yaşta yapılır ve 3-4 hafta sonra tekrarlanır.

CAV-1 , CAV-2 ile antejik benzerlik gösterir bu yüzden aşılamada CAV-1 ve CAV-2 olarak 2 farklı modifiye canlı aşı bulunmaktadır.

  • CAV-1 aşılarının tek dozu bile uzun süre bağışıklık oluşmasını sağlar ancak idrar ile virus yayılmasına ve korneal opasiteye( mavi göz sendromu)  neden olur.
  • CAV-2 aşıları ise virus yayılmasına veya korneal opasiteye neden olmaz

bu yüzden aşılamalarda CAV-2 tercih edilir.

Bir yorum

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.