Köpek Gençlik Hastalığı (Distemper)

Köpek ve  diğer karnivorları etkileyen bulaşıcı ve kesin bir tedavisi bulunmayan bir hastalıktır. Etken paramyxovirus ailesinden morbilivirus soyuna aittir ve canine distemper virus olarak adlandırılır.Canine distemper virus pantropik bir virus olup bir çok sistemde enfeksiyona neden olur.

Virus her yaşı enfekte edebilmesine rağmen özellikle 2-6 aylık yaşta daha sık görülür. Ayrıca sonbahar ve ilkbaharda enfeksiyona daha sık rastlanır.

Etken her türlü sekretle ( burun akıntısı, göz yaşı, salya, idrar, gaita) saçılır. Sindirim ve solunum yollarıyda vücuda girer. Etken çevre şartlarına oldukça duyarlıdır, çevrede uzun süre canlı kalamaz.

Hastalığın genel olarak 5 formu vardır.

  1. Solunum formu
  2. Sindirim formu
  3. Sinir formu
  4. Göz formu
  5. Deri formu

Hastalık tek bir formda görülebileceği gibi birden fazla formla birliktede seyredebilir. Ancak hangi formda seyrederse seyretsin sinir sistemi etkilenir.

Etken vücuda alındıktan 4-6 gün sonra vücut geneline yayılmıştır, 8-10 gün sonra ise kan yoluyla sinir sistemine bulaşır. Bağışıklık oluşursa etken 2 haftada üretilen antikorlar ile yok edilir. Bağışıklık hiç veya az gelişirse çeşitli sistemlerde semptomlar oluşur.

Virus lenfoid dokularda gelişip çoğaldığı için immunsupresyona neden olur. Bunun yanında sekonder enfeksiyonlar hastalığın şiddetini arttırır.

Klinik bulgular

Ateş

Dışkıda yumşama

İshal kanlı veya kansız olabilir

Kusma olabilir veya olmayabilir

Lökopeni ,parvovirus kadar şiddetli değildir

Solunum problemleri, kennel-cough ı  andırabilir

Halsizlik , depresyon,anoreksi, göz yaşı ve burun akıntısı

Dehidrasyon ve kaşeksi

Hard pad disease : hiperkeratizasyon sonucu burun ve taban yastığında kalınlaşma

Kontrolsüz tikler sinir sisteminin demiyelinizasyonu sonucu oluşur

Old dog ensefalit : hastalığı  genç yaşta atlatanlar ileri yaşlarda sinir sistemi bozukluğundan ölürler.

Mortalite %30-80 arasında değişir.

Tanı

Klinik bulgular

Laboratuvar bulguları: etken izolasyonu,  serolojik testler , moleküler testler yapılabilir

Tedavi

Etkeni yok eden ilaç bulunmadığından destekleyci tedavi uygulanır. Sekonder etkenler için antibiyotik uygulanmaldır. Dehidrasyonun  giderilmesi, vitamin ve mineral uygulamaları, sinirler semptomları baskılamak için sedatifler uygulanır.

Aşılama

Karma aşılar içinde bulunur.

Aşı uygulaması 6.  9. ve 12. Haftalarda 3 doz olarak yapılıp yıllık tek tekrar olarak uygulanır.

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.