Köpeklerde Abortus (Düşük- Yavru Atma)

Yavrunun normal bir gebelikte vaktinden önce uterus dışına çıkmasına yavru atma yani abortus denir. Erken doğumla karıştırılmamalıdır. Erken doğum olaylarında yavrunun yaşama olasılığı vardır.

Köpeklerde yavru atma gebeliğin herhangi bir döneminde olabilmekle beraber erken dönemde olan abortlarda annenin abort olan yavrularını yemesiyle köpek sahibi yavru atmanın farkına varmayabilir. Bazen de ölü yavru herhangi bir nedenle vücut tarafından rezorbe edilebilir ve hiçbir belirti göstermeyebilir.

Köpeklerde yavru atmanın nedenleri

Köpeklerde yavru atmanın bir çok sebebi vardır. Genel olarak enfeksiyoz ve enfeksiyoz olmayan nedenler olarak ikiye ayrılır.

Enfeksiyoz nedenler bakteriyel, viral veya paraziter kaynaklı olabilmektedir.

Bakteriyel nedenlere Brusellozis, Salmonellozis, Kamfilobakteriozis, E. coli vb. örnekler verilebilirken, viral nedenlere Köpek Herpes Virus, Köpek Parvo Virus, Distemper veya Adenovirus örnek verilebilir. Neospora caninum ve Toxoplasma gondii ise paraziter (protozoon) nedenlerdir.

Enfeksiyoz olmayan nedenler ise hormonal, çevre, ilaç, travma veya genetik kaynaklı olabilmektedir.

Hormonal olarak bir takım hormon eksiklikleri (hipotroidizm) yavru atmaya sebep olabilmektedir. Çeşitli vitamin ve mineral eksiklikleri, endokrin sistemle ilgili bozukluklar, kimyasal atıklar ve gazlar, anestezik ajanlar, bir takım ilaçlar, kimyasal maddeler, vurma, çarpma, düşme, aşırı fiziksel aktivite, genetik ve kromozomal nedenler gibi bir çok belli belirsiz neden köpeklerde yavru atmaya yani abortusa sebep olabilmektedir.

Belirtiler

Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde iştahsızlık, kusma, durgunluk, kasılmalar, beden ısısının artması, vaginal bir akıntının olması, ölü bir yavru görülmesi vb. belirtiler abortustan şüphe edilmesini sağlar. Böyle bir durumda vakit kaybedilmeden veteriner hekime gitmek gerekir.

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.