Köpeklerde TVT (Transmissible Veneral Tumor)

Transmissible Veneral Tumor hayvandan hayvana bulaştığı gösterilen ilk tümördür. Dünyanın bir çok bölgesinde görülmesine rağmen ılıman iklimlerde daha çok gözlenmektedir. TVT daha çok başı boş gezen ve çifleşme dönemi gelmiş köpeklerde daha çok görülür. Tüm ırklarda ve hem dişi hem de erkek köpeklerde görülebilmektedir.

Bulaşma nasıl olur?

Bulaşma en çok çifleşme yoluyla gerçekleşir. Müköz membranlar yolu ile olur ve yüzey bütünlüğünde bozulma varsa bu işlem daha da kolaylaşır (Canlı tömür hücrelerinin hasarlı genital mukozası içine girmesi). Köpeklerde çifleşme esnasında görülen koklama ve yalama gibi davranışlardan dolayı sadece genital bölgede değil, ağız, burun, yüz gibi genital bölge dışındaki yerlere de bulaşabilmektedir.

Tümör genellikle karnıbahar görünümündedir, çoğunlukla gevrek kıvamdadır ve büyüklüğü değişebilmektedir. Bu hastalık bazen transplatasyon bağışıklığı ile gerileyebilir ya da geçebilmektedir. Tamamen iyileşmelerde hastalık tekrar nüksetmez ancak hastalığın gerek bulaşıcı olması gerekse her zaman kendiliğinden tamamen iyileşme olmamasından dolayı mutlaka tedavi gerekmektedir.

Semptomlar nelerdir?

Serosanguinöz veya kanlı bir genital akıntı, genital bölgede şişlik, anormal koku, genital bölgenin sık sık yalanması ve tümörün parlak kırmızı görülmesi gibi bulgular örnek verilebilir. Sistitis, üretritis ve proöstrus kanaması ile karışabilir.

Tanı

Anamnez (çifleşmesi, evden kaçıp bir süre sokaklarda vakit geçirmesi vb.) tümörün yerleşim yeri, tipik görünüşü tanıya yardımcıdır. Sitolojik olarak tipik bir görüntüsü vardır ancak kesin tanı için histopatolojik muayene gerekli olabilmektedir. İmmünohistokimyasal teknikler, kromozom analizi gibi yöntemlerde kullanılabilmektedir.

Sağaltım

Kemoterapi, operasyon, radyoterapi ve immünoterapi gibi çeşitli sağaltım yöntemleri vardır. Genellikle kemoterapi ile 2-7 hafta arasında başarılı bir tedavi gerçekleşmektedir.

Korunma

Çifleşme ve temas ile bulaşan bir hastalık olduğu için bu konu üzerine yoğunlaşmak gereklidir. Evcil hayvanlarımızı hem onların sağlığı hem de bizim sağlığımız için uygun dönemlerde sağlıklı iken kısırlaştırmak; ileriki dönemlerde bu ve bunun gibi hastlalıklarla karşılaşma oranımızı en aza indirecektir.

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.